Datu drošība

Esi atbildīgs saimnieks, īsteno fizisko personu datu aizsardzības politiku un iestādes atbilstību
MK. noteikumiem nr. 630

Pakalpojumi

Iekšējās kontroles sistēmas pamatprasību izveidei

 • Konsultācijas korupcijas un interešu konflikta apdraudējumu risku izpētē, to analīzē

 • Konsultācijas uzņēmuma / iestādes drošības un reputācijas aizsardzības programmas īstenošanā

 • Konsultēt par vadlīniju izstrādi, kas nosaka darbinieku rīcību riska situācijās

 • Konsultēt par darbinieku rīcību korupcijas un interešu konflikta situācijā, to vadlīniju veidošanā

 • Riskam pakļauto amatu un iekšējo procesu novērtēšanu

 • Apmācību kursu par korupciju un citu riska apzināšanu, to nepieļaušanu uzņēmumā / iestādē"

Fizisko personu datu aizsardzības jomā

 • Sniegt sertificētu fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumus

 • Veikt Informācijas sistēmas drošības auditu saistībā ar personas datu apstrādi

 • Izstrādāt, uzturēt datu apstrādes reģistru

 • Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus (atbilstības novērtējums, riska analīze, informācijas sistēmas drošības noteikumi)

 • Konsultēt, izglītot darbiniekus par personas datu aizsardzības jautājumiem

 • Veikt reģistrāciju, pārstāvēt komersantu uzraudzības iestādē

Noderīgi

Komanda

Kontakti

SIA Datu Aizsardzības pakalpojumi
Reģistrācijas nr.: 40203086361
Rīga, Latvija

 • +371 27753113 (Artūrs Mezītis)
 • +371 26222244 (Āris Augstkalns)